Boomgaard wonen

Tussen Van der Valk en It Alddjip ontstaat ”het Boomgaard wonen”. Een landschappelijke inrichting met bijzondere woonvormen. Het gebied wordt grotendeels openbaar toegankelijk. Het landschap wordt onderdeel van ommetjes en wandelpaden door De Zuidlanden. Het wonen krijgt iets bijzonders: wie woont er nu zo vrij en toch in De Zuidlanden? De combinatie van veel ruimte en weinig woningen leidt tot bijzonder wonen.

Het gebied is meer dan 35.000m2. Een gedeelte wordt uitgegeven aan particuliere eigenaren voor woning en tuin. Het grootste gedeelte van het gebied is openbaar toegankelijk en de eigenaren (en ontwikkelende partijen) zijn verantwoordelijk voor inrichting en onderhoud. Een deel van het gebied rond de woningen is collectief eigendom en ook hier zijn de eigenaren (collectief en / of ontwikkelende partijen) verantwoordelijk voor inrichting en onderhoud.

Meer informatie over ”boomgaardwonen” lees je in het stedenbouwkundigplan vanaf pagina 28.

Planning

Op dit moment zijn er gesprekken met ontwikkelende partijen. Zodra er meer bekend is over de planning dan leest u dat hier.