Thuis tussen water en groen

Unia-west is alweer het vijfde buurtschap in De Zuidlanden; een dorps buurtschap met ongeveer 200 woningen. Het plan is ambitieus, toekomstbestendig en in alle thema’s vindt u duurzaamheid terug. Denk hierbij aan; materiaalgebruik, energie, wateradaptatie, verkeer, sociale duurzaamheid en ecologie. Woont u straks in het meest duurzame buurtschap van De Zuidlanden?

Unia-west en Unia-oost

Door de aankoop van een aantal gronden uit de failliete boedel van Megahome bv. in 2019, is er voor Unia meer ruimte ontstaan om ook te ontwikkelen aan de oostzijde van de Wurdumerfeart. We noemen dit gebied Unia-oost.

We spreken nu van Unia-west en Unia-oost. Meer informatie over de ontwikkeling van Unia-oost vindt u op de website van De Zuidlanden.

(op de kaart is het gebied Unia-oost aan de rechterkant met een lichtgroene en grijze kleur.)

Animatie Unia-west

Er wordt hard gewerkt om Unia-west bouwrijp te maken. Daarna kunnen de eerste woningen (de vrije kavels) worden gebouwd. Bent u nieuwsgierig hoe Unia-west er ongeveer uit komt te zien? Bekijk de animatie hier om een indruk te krijgen hoe dit buurtschap vorm krijgt.

Let op: aan deze beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Prachtige ligging tussen de Wâldwei en Techum-Zuid

Unia ligt tussen de Wâldwei en Techum-Zuid. Het Friese water van de Wurdumerfeart en It Alddjip omsluiten Unia. Het fietspad vanuit Wirdum naar Leeuwarden gaat onder de Wâldwei door en doorkruist Unia. Aan de noordzijde liggen woonarken: een begrenzing van het landschap langs de Wurdumerfeart. Hier heeft het een mooie aansluiting op het uitgebreide sloepenroutenetwerk.

Planning Unia-west

Hiernaast vindt u de planning van Unia-west. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Ondertussen zijn we druk bezig met het ontwikkel- en verkooptraject. In mei vond de start verkoop plaats. Op de pagina van de vrije kavels vindt u daarover meer informatie.

 

Voorzieningen

In Unia proeft u de sfeer van een echt buurtschap. U kunt terugvallen op de vele voorzieningen die er zijn in De Zuidlanden. Iedereen van jong tot oud, sportief of natuurliefhebber. U vindt hier alles.

Naast de bestaande voorzieningen in de stad Leeuwarden en de omringende dorpen, kunt u vanuit De Zuidlanden gebruik maken van diverse onderwijs-, zorg-, sport- en buurtvoorzieningen.

Zo is er in Techum KC(Kindcentrum) de Pionier en de Techumerpleats, een gezondheidscentrum. In De Klamp vindt u IKC (Integraal Kindcentrum) Teresa. Bovendien heeft Leeuwarden goede voorzieningen voor wat betreft het openbaar vervoer.

Winkelen

In Techum vindt u de supermarkt Lidl. Per fiets bent u binnen enkele minuten bij de Hema en de Jumbo in de woonwijk Zuiderburen. Het centrum van Leeuwarden ligt op twintig minuten fietsen. Leeuwarden heeft naast een breed cultureel aanbod ook veel verschillende winkels; van vele kleine, vaak bijzondere speciaalzaken tot de grote winkelketens. Leeuwarden, met afstand de leukste stad: Visit Leeuwarden

Groen in de hoofdrol

Net als in de rest van De Zuidlanden speelt groen een belangrijke rol in Unia. Onder meer in het buurtpark, het rietlandschap en de levende oevers van alle watergangen. Hier staan hoog gras met bloemenmengsel en bloem- en besrijke heesters in de bermen en flauwe rietoevers.  Een meter brede haag scheidt de tuinen van het openbaar gebied.

Autovrij buurtpark

Het buurtpark is een ruimte in het midden van Unia van ongeveer 150 x 35 meter. Het park is geheel autovrij en voor iedereen toegankelijk. Kinderen kunnen er veilig spelen en de kapschuur dient als ontmoetingsplek. Het is ook een geschikte locatie voor bijvoorbeeld een buurtbarbecue. Het park wordt met en door de bewoners ontworpen en aangelegd en krijgt aan de noordzijde een greppel voor waterinfiltratie. Verder vindt u er vlakke gemaaide delen, enkele bloemrijke weides en kleine heuvels met lang gras. Groepjes bomen zorgen voor schaduw en luwte. Eenmaal volgroeid kunt u er prima een hangmat ophangen.

Tips en inspiratie

Stappenplan voor natuurtuin
Haal meer natuur in je tuin
Makkelijk groen in 7 stappen

 

Hout: hernieuwbaar en CO₂-neutraal

Het woord ‘hout’ komt niet voor niets 86 keer voor in het stedenbouwkundigplan van Unia. Unia wordt hét buurtschap dat herkenbaar is aan de veelvuldige toepassing van hout in de gevels. Hout is een hernieuwbaar CO2-neutraal materiaal, dat zelfs gezien kan worden als opslag van CO2. In Unia wordt hout het beeldbepalende materiaal voor de gevels. Daarnaast is hout ook ideaal materiaal voor de constructie van de woningen, het binnenspouwblad, de binnenwanden en de verdiepingsvloeren.

Meer duurzame mobiliteit, minder auto gebruik

In dit buurtschap is het niet de auto die het beeld van de wijk domineert. Sterker: in Unia dragen de inrichting en verkeersstructuur zoveel mogelijk bij aan het stimuleren van duurzame mobiliteit en beperken van het gebruik van de auto. Unia biedt verschillende parkeeroplossingen en soorten verkeersluwe inrichting.

Autokoffers

Een deel van Unia is geheel autovrij. De woningen in dit deel liggen in het midden van het buurtschap, aan het buurtpark. Bewoners parkeren hun auto in zogenaamde parkeerkoffers en deels in de eigen achtertuin. Een ander deel van Unia is autoluw: vooral de doodlopende straatjes aan de noordzijde, waar de woningen aan het water en de rietoevers liggen. Ruimte voor auto’s is hier op de eigen oprit. Halverwege en aan het einde van de straat zijn kleine parkeerkoffers. Een deel van Unia heeft de auto bij het huis, maar is zo ingericht dat de auto’s niet het straatbeeld bepalen.

De Zuidlanden

De Zuidlanden is een geheel nieuw stadsdeel met allerlei voorzieningen. Unia maakt hier als buurtschap onderdeel van uit. De opzet van ieder gebied is uniek. Er is gekozen voor behoud van de cultuurhistorische aspecten, zoals de natuurlijke waterlopen, archeologische vindplaatsen, de monumentale boerderijen en de afgegraven terp.

De Zuidlanden is bovendien uniek door het concept van de buurtschappen Techum, Goutum Súd, Wiarda, De Klamp, Unia en De Hem.

De planning en regie van De Zuidlanden is in handen van projectbureau De Zuidlanden van de gemeente Leeuwarden. De medewerkers van het projectbureau hebben de ambitie om onder alle omstandigheden een perfect woon-/leefklimaat in De Zuidlanden te creëren. Diverse ontwikkelaars, regionale bouwers en particuliere opdrachtgevers krijgen de gelegenheid om in De Zuidlanden woningen te bouwen.

Kijk voor meer informatie op de website www.dezuidlanden.nl.