Aanlegvoorzieningen in Unia

In De Zuidlanden worden kavels aangelegd die aan bevaarbaar water grenzen. Om de aanleg van boten die binnen het gebied van De Zuidlanden kunnen varen mogelijk te maken en de beeldkwaliteit van het gehele gebied van een hoog niveau te houden, schrijft De Zuidlanden voor hoe de aanlegvoorzieningen er uit moeten zien.

Het uitgangspunt van de oevers in De Zuidlanden is dat zij een natuurlijk karakter hebben. Dit houdt in:

  • dat de overgang van de kavel naar de water een met beplanting begroeide helling is, en
  • dat die taludhelling niet te steil is, en
  • dat er geen “harde” oevers gemaakt worden anders dan achter de aanlegsteiger/vlonder en in combinatie met die aanlegvoorziening.

Voor het buurtschap Unia zijn we ook uitgegaan van deze uitgangspunten. Alleen zijn er maar een paar varianten uit dit document toegestaan. Dat gaat om variant 1, 3 en 4. De uitgangspunten voor de aanlegvoorzieningen zijn opgenomen in het bestemmingsplan De Zuidlanden – plandeel Unia (www.ruimtelijkeplannen.nl, invullen Unia)

Hieronder volgt een korte toelichting op deze regels uit het bestemmingplan. Daarna leest u het document aanlegvoorzieningen waarbij het dus belangrijk is om te weten dat alleen een keuze gemaakt kan worden uit variant 1, 3 en 4.

Toelichting op regels

Zowel binnen de bestemming Water (blauw) als de bestemming Woongebied (geel) is de bouw van steigers, vlonders en plankieren niet toegestaan.

Er kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd hiervoor. Met een eenvoudige procedure kunnen steigers, vlonders en plankieren worden toegestaan, mits deze voldoen aan de uitgangspunten voor aanlegvoorzieningen De Zuidlanden (opgenomen als bijlage 1 bij de regels).

Download het document ‘Aanlegvoorzieningen De Zuidlanden’