Dinsdag 14 november inloopavond ontwerpbestemmingsplan Unia-oost

31 oktober 2023

Van donderdag 2 november 2023 tot en met donderdag 14 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan Unia-oost met bijbehorende stukken ter inzage.

Ontwikkeling
Het buurtschap Unia, bestaande uit Unia West en Oost, is het vijfde buurtschap dat in De Zuidlanden wordt gerealiseerd. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van circa 150 woningen met bijbehorende wegen, paden, parkeer- en groenvoorzieningen.

Inloopavond
Er wordt op dinsdag 14 november 2023 een inloopavond gehouden bij Van der Valk Lynbaan 35 Leeuwarden van 19:30 tot 21:00 uur. Het betreft een vrije inloop, er is geen plenair deel. U kunt hier een toelichting krijgen op de inhoud van het bestemmingsplan en de verdere procedure.

Inzage ontwerpbestemmingplan Unia-oost