Ontwikkelingen Unia en eerste planvorming Unia-oost

31 januari 2023

Unia-west
Het bestemmingsplan voor Unia-west (oostkant van de Wurdumerfeart) is onherroepelijk. We verwachten dat we in de loop van 2023 de verkoop van de (vrije) kavels kunnen opstarten. De bouwrijp werkzaamheden beginnen in april 2023. Vanaf voorjaar 2024 is het dan mogelijk dat er gebouwd kan worden. De website voor dit buurtschap is inmiddels live. Ga snel naar www.thuisinunia.nl en schrijf u in voor de nieuwsbrief. Dan bent u straks meteen op de hoogte.  

Unia-oost
Voor de ontwikkeling van Unia-oost (westelijk van de Wurdumerfeart) hebben we in 2020 een aantal gronden aangekocht. Hierdoor is er voor ons meer ruimte ontstaan om te ontwikkelen aan de oostzijde van de Wurdumerfeart. We willen in 2023 beginnen met de eerste aanzet tot een bestemmingsplan voor dit gebied.

Op 31 januari 2022 heeft het college het beoogde proces voor de ontwikkeling van Unia-oost aan de gemeenteraad voorgelegd. In het kort houdt het voorstel in dat we eerst een globaal bestemmingsplan gaan maken. De reden hiervoor is dat de marktomstandigheden snel veranderen en je nu nog niet weet hoe de woningmarkt er later uit ziet. Normaal maken we in De Zuidlanden eerst een stedenbouwkundigplan.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 23 februari organiseren wij een inloopbijeenkomst over Unia-oost. Hieronder vindt u alle informatie.